سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - 
 

بیانیه رسالت بیمارستان زعیم

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

رسالت بیمارستان زعیم پاکدشت با الهام از دیدگاه واقف گرانقدرآن حاج سید حسن زعیم ، درک و برآورده نمودن نیازهای بهداشتی درمانی و رفاهی با کیفیت و هزینه ای مناسب جهت بیماران , بالاخص بیماران قشر ضعیف و کم درآمد منطقه ضمن حفظ کرامت انسانی کلیه مراجعین و رعایت اخلاق حرفه ای با ارتقاء مستمر کیفیت ( بااستفاده ازکادرمجرب ومتخصص برای ایجاد اعتماد عمومی) وحفظ حقوق مردم در چارچوب ارزشهای اخلاقی و اسلامی می باشد.

گام برداشتن در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت متبوع با رویکرد بیمار محوری و تمرکز بر ایمنی مراقبتها و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در چارچوب استقرار اثربخش استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت ماموریت ماست.

 

بالاترین افتخار ما بیش از نیم قرن خدمت صادقانه به مردم این منطقه است.