چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ - 
 

 

آقای دکتر مهدی مجیدی راد در سال 1349در تهران متولد شد. ایشان در سال1367 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. در سال 1371 موفق به ورود به تحصيلات عالی در دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران شد و در سال1379  فارغ‌التحصيل شد بعد از گذراندن طرح در منطقه ازنا، وي در سال 1386 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة مغز واعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گرديد. ايشان اكنون به عنوان دکتر متخصص مغزواعصاب و ریاست بیمارستان زعیم پاکدشت مشغول به خدمت مي‌باشند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)

۱- همکاری با سازمان انتقال خون تهران در سال 1379
۲- همکاری با شبکه بهداشت ورامین در سال 1380